Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Startsida > Stansverktyg

Stansverktyg

Stanshuvuden är normalt sett integrerade i verktyget för plåtformning. De hanterar införningen av förbindelseelement i plåtdelen synkroniserat med pressarbetstakten. Enkla lösningar för manuella arbetsplatser är precis som automatisk matning av ett eller flera element möjligt. Sensorsystemet som är integrerat i stanshuvudena garanterar en hög processäkerhet och korta taktcykler i kombination med speciell sorterings- och matningsteknik från PROFIL.

PROFILs hela system i pressverket
0
(Förstora)
 
  1. Plåtspole
  2. PROFIL-förbindelseelement
  3. Sorteringsenhet och transportör
  4. Följdverktyg med stanshuvud
  5. Presstyrning
  6. Press
  7. Monteringsfärdig del

Movie

PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: info@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu